Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Rıza ÇANGA ve bölümümüz araştırma görevlilerinden Araş. Gör. Muhittin Onur AKÇA 08-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında bölümümz 4. sınıf öğrencileri ile birlikte teknik geziye katılmışlardır. Teknik gezi süresince Antalya ilinde üretim yapan fide firması ve sera ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.