TÜBİTAK

  1. Çinko ile Zenginleştirilmiş Çeşitli Organik Maddeler ve Piroliz Ürünü ile Çeşitli İnorganik Maddelerin Toz Halde Tohuma Bulaştırılmasının Buğday ve Arpanın Çimlenme, Yetişme, Ürün ve Çinko İçeriğine Etkisi. (Yürütücü : Prof. Dr. Ali İNAL / 2015-2018)

         

          ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP

  1. Buğday Tanesinin Demirle Zenginleştirilmesine Yönelik Yapraktan Demirli Gübreleme Stratejilerinin Geliştirilmesi. (Yürütücü : Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ / 2016-2018)
  2. Yapraktan Bor ve İndol Asetik Asit (İAA) Uygulamalarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinin Gelişimi ve Kimi Fizyolojik Özelliklerine Etkisi. (Yürütücü : Prof. Dr. Ali İNAL / 2014-2015)

 

          BOREN(Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü)

  1. Ankara İli Beypazarı İlçesinde Havuç Tarımı Yapılan Toprakların Bor Durumu ile Bor Uygulamasının Havuç Bitkisinin Gelişimi, Verimi ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi. (Yürütücü : Prof. Dr. Süleyman TABAN / 2015-2016)
  2. Çay Tarımı Yapılan Toprakların Bor Durumu ile Çay Bitkisine Uygulanacak Bor Form ve Dozlarının Belirlenmesi ve Bor Verim-Kalite İlişkisi. (Yürütücü : Prof. Dr. Süleyman TABAN / 2012-2015)