Bölümümüz gübrede suda çözünebilir fosfor analizinde 17.08.2018 tarihinden itibaren akredite olmuştur.