Bölümümüz gübrede suda çözünebilir fosfor analizinde akredite olmak üzeredir. Gerekli başvurular TÜRKAK’a yapılmış olup, süreç değerlendirme aşamasındadır.