Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak ve Gübre Analiz Laboratuvarları’nda “toprakta pH, EC, kireç, organik madde ve kimyasal gübrede suda çözünebilir fosfor”analizlerinde akredite olmak üzeredir. Gerekli başvurular TÜRKAK’a yapılmış olup, süreç değerlendirme aşamasındadır.