Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak ve Gübre Analiz Laboratuvarları “toprakta pH, EC, kireç, organik madde ve kimyasal gübrede suda çözünebilir fosfor”analizlerinde 17.08.2018 tarihinden itibaren AKREDİTE olmuştur.