2017-2018 yıllarında bölümümüzün A ve B blok Akreditasyon Laboratuvarları ile B Blok Araştırma Laboratuvarı’nda Rektörlüğümüz ve Dekanlığımızın katkılarıyla tadilat gerçekleştirilmiştir. Üniversitemize ve ayrıca işin asıl mutfağında yer alan fakültemizin teknik işler personeline teşekkürü bir borç biliriz. 14.03.2019 tarihinde fakülte yönetimimizin de katkılarıyla teknik işler personelimize düzenlemiş olduğumuz organizasyona ait bazı görüntüler aşağıda yer almaktadır.