Ankara Üniversitesi Senatosunun 25.04.2017 tarih ve 459 sayılı
toplantısında alınan ve bir örneği ekte sunulan 3927 sayılı karar
gereği Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinin 45. maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince
kaydı silinen öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere 05 Mayıs
2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Enstitümüze dilekçe ile
başvuruda bulunmaları ve bu güne kadar kayıt yaptırmadığı
dönemlere ait katkı payı borcunu ödemeleri halinde kayıtlarının
tekrar alınması kararlaştırılmıştır.

Konu hakkında ivedi olarak Anabilim Dalınız Öğretim Üyelerine ve
mümkün olduğunca danışmanlar vasıtasıyla kaydı silinen
öğrencilere bilgi verilmesi, ayrıca hem web sayfanızda hem de
bölüm ilan panolarınızda gerekli duyuruların yapılması hususunda
gereğini saygılarımla rica ederim.

PROF. DR. ATILA YETİŞEMİYEN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü