–       Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapısı güçlendirilmiş teorik ve uygulamalı eğitim koşullarının sağlanması

–       Öğrencilerin bölüm-dışı eğitim/öğretim aktivitelerine (teknik arazi incelemeleri, özel ve kamuya ait araştırma laboratuvar ve kurum ziyaretleri,  bilimsel toplantı, seminer ve çalıştaylar) katılımının sağlanarak öğrencilerimizin entelektüel, profesyonel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması 

–       Öğretim elemanlarımız ile öğrencilerimiz arasında doğrudan etkileşime dayalı bir diyalog deneyimi sunmak

–       Toprak kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili olarak farkındalığı yüksek meslektaşlar yetiştirmek

–       Sektör ihtiyaçlarına paralel olarak dinamik ders içerikleri oluşturmak ve sürekli revize etmek suretiyle tarım sektörünün ihtiyaç duyacağı toprak ve bitki besleme uzmanları yetiştirmek