TARİHÇE

Toprak Bölümü, 1933 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ nin kurulmasından itibaren, değişik isimlerle faaliyet göstermiş, 1982 yılında «Toprak Bölümü» adı altında birleştirilmiş, 2011 yılında iki farklı ana bilim dalına ayrılarak «Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü» ismini almıştır.