Bölümümüz toprakta pH, EC, kireç ve organik madde analizlerinde akredite olmak üzeredir. Gerekli başvurular TÜRKAK’a yapılmış olup, süreç değerlendirme aşamasındadır.