Bölümümüz toprakta pH, EC, kireç ve organik madde analizlerinde 17.08.2018 tarihinden itibaren akredite olmuştur.