Doç. Dr. Oğuz Can TURGAY’ın Projeleri

BAP:

  1. Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Arbusküler-Mikorizal Mantar Çeşitliliğinin DNA düzeyinde Belirlenmesi , (Proje No:13H4347001) (Yürütücü) (2013-2014)
  2. Nikel-hiperakümülatör Bitkilerde Ubikitin Protein Yolağı Mekanizmasının Rolü , (Proje No: 15H0447003) (Yürütücü)  (2015-2016)
  3. Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Biyokömürlerin Toprak Özellikleri ve Buğday Verimine Etkilerinin Karşılaştırılması , (Yürütücü)  (2016-2017)
  4. Mikroalglerden Biyolojik Güibre Geliştirilmesi, (Proje No: 12B4347007) (Yürütücü) (20012-2015)

 

DİĞER:

  1. GLOCAL AGE 2020 (TÜRKİYE-JAPONYA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GIDA ÜRETİMİ  YÜKSEK EĞİTİM ve ÖĞRETİMİNDE  KÜRESEL KAPASİTE GELİŞTİRME) Uluslararası Öğrenci değişimi projesi, (2015-2020, Türkiye tarafı proje koordinatörü)