TüBİTAK
1. Taze ve kompost edilmiş etlik tavuk gübresinin toprak agregasyonu ve bazı karbon formlarına etkisi.    (Yürütücü: Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI) 2014-2015

BAP
1.Saman ve pomza malçı ile jips uygulamalarının alkali bir toprağın ıslahındaki etkileri (Yürütücü: Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI) (2014-2016)
2.Tarımsal Atıkların Kompostlamayla Geri Kazanımı: Sıralı Yığın Yöntemi (Yürütücü: Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI) (2014 – )
ÇEM
Tuzluluğa Dayanıklı Bazı Bitki Türlerinin Tuz Etki Etmiş Topraklara Adaptasyonunun Araştırılması (2014-2019)