Prof. Dr. Günay ERPUL’un Projeleri

TÜBİTAK

 1. Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (HİDS PROJESİ) Türkiye Çölleşme Modelinin Geliştirilmesi – TÜBİTAK-BİLGEM (2014-2015) (Baş Danışman) Proje Kodu: G555000
 1. Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (HİDS PROJESİ) Türkiye Çölleşme Modelinin Kalibrasyonu Projesi – TÜBİTAK-BİLGEM (2014 – 2015) (Baş Danışman) Proje Kodu: G555000

DİĞER

 1. Toprak Nemi ve Toprak Pürüzlülüğünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin Mikrodalga Uydu Görüntüleriyle Belirlenmesi ve İzlenmesi– Diğer ulusal (TAGEM) (2014-2016) (Danışman)
 1. Haymana-Çatalkaya Havzasında MUSLE ve RUSLE Yöntemi ile Toprak Kayıplarının Tahmin Edilmesi – Diğer ulusal (TAGEM) (2013-2016) (Danışman)
 1. Asartepe Barajı ve Çanıllı Göleti Havzalarında Sediment Veriminin Araştırılması – Diğer ulusal (TAGEM) (2013-2016) (Danışman)
 1. Farklı Arazi Kullanım Türlerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörleri ile Yaprak Alan indeksi ve NDVI Arasındaki İlişkilerin Araştırılması – Diğer ulusal (TAGEM) (2015-2017) (Danışman)
 1. Altınova-Gözlü Tarım İşletmelerinde Rüzgar Erozyonu Ölçümü, Değerlendirilmesi ve Raporlanması – Diğer ulusal (araştırmacı) (2015)
 1. ÖKSÜT Altın Madeni İşletme Sahası içerisindeki 104 nolu parselde toprak özelliklerinin araştırılarak koruma projesinin hazırlanması (ANKÜR) (2015) (araştırmacı) (Ar-Ge)
 1. Türk Akımı Projesi Kapsamında, Ziraat Mühendisliği ile ilgili tanımlı kısımlar için ÇED raporunun hazırlanması projesi (ANKÜR) (2015) (araştırmacı) (Ar-Ge)
 1. Ulusal Ölçekte Dinamik Rüzgar Erozyonu Risk Haritasının Hazırlanması için WEPS Modelinde İklim Alt Modeli için Değişkenlerin Belirlenmesi Projesi (2016-devam) (Ar-Ge)

ULUSLARARASI:

 1. Soil Erosion Assessment and Mitigation Measures of TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project) (2014-2015)
 1. LADA – GCP/GLO/337/GFF: Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management. GEF Trust Fund. 2015 – 2017 (Global).

 

Dr. Selen DEVİREN SAYGIN’ın Projeleri

DİĞER:

 1. ÖKSÜT Altın Madeni İşletme Sahası içerisindeki 104 nolu parselde toprak özelliklerinin araştırılarak koruma projesinin hazırlanması (ANKÜR) (2015) (araştırmacı) (Ar-Ge)
 1. Türk Akımı Projesi Kapsamında, Ziraat Mühendisliği ile ilgili tanımlı kısımlar için ÇED raporunun hazırlanması projesi (ANKÜR) (2015) (araştırmacı) (Ar-Ge)
 1. Ulusal Ölçekte Dinamik Rüzgar Erozyonu Risk Haritasının Hazırlanması için WEPS Modelinde İklim Alt Modeli için Değişkenlerin Belirlenmesi Projesi (2016-devam) (Ar-Ge)

ULUSLARARASI:

 1. Developing relations between soil erodibility factors in two different soil erosion prediction models (USLE/RUSLE and WEPP) (yürütücü) (YÖK-USDA, 2014-2015)
 1. Soil Erosion Assessment and Mitigation Measures of TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project) (2014-2015)