VİZYONUMUZ

Bölüm performansını ve akademik performansı artırmak için yeni stratejiler geliştirmek, Ulusal bilim kuruluşları tarafından desteklenen projelerden, lisans ve lisansüstü öğrenciler için gelir kaynağı oluşturmak, Bilimsel kurslar, seminerler, kongreler vb. organizasyonlar düzenleyerek anabilim dallarımızın sosyal bağlarını iyileştirmek, Avrupa birliği projeleri vb. uluslararası çalışmalarla yurtdışı bilgi akışını sağlamak ve akademik personel değişimini teşvik etmek ve topluma yönelik faydalı proje ve diğer etkinlikleri düzenlemektir.

 

MİSYONUMUZ

Bölümümüz, Toprak bilimi ve bitki besleme alanında güncel eğitim materyallerinin teminini sağlamak, çeşitli ödevler ve projelerle, toprakla ilgili problemlerin bilimsel çözümlerini öğrencilere aktarmak ve onları analitik düşünmeye sevk etmek, Öğrencilere ulusal kaynaklı projelerde yer vererek gelişimlerini sağlamak, Erasmus vb. uluslararası öğrenci değişim programlarıyla öğrencileri yurt dışına eğitim-öğretim amacıyla göndermek, daha dinamik bir akademik personel kadrosu için stratejiler geliştirilmesi, bölümümüzü daha cazibeli hale getirecek yöntemlerin geliştirilmesi, öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlemek misyonuna sahiptir.

Şu ana kadar yapılan çalışmalar arasında öğrenciler ve topluma yönelik dersler, seminerler ve kurslar düzenlenmiş, çeşitli Ar-Ge çalışmaları (KOSGEB, TÜBİTAK, Teknokent dahilinde projeler ) yapılmış ve bunların sonuçları toplumla paylaşılmıştır. Özellikle sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde üretime yönelik olarak yürütülen çok sayıda proje (Toprak Koruma vb.) bulunmaktadır. Bölümümüz bünyesinde ön çalışması yapılarak Toprak İlmi Derneği kurulmuştur. Dernekle birlikte Sempozyumlar, toplantılar düzenlenerek toplumsal açıdan bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur.

Bölümümüzde bulunan laboratuvarlarımızda toprakların fiziksel, kimyasal ve verimlilik analizlerini içeren rutin analizler yapılmaktadır. Bu analizler topluma açık olarak yapılmakta ve çiftçinin ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.  Ayrıca, seralarda bitkiler üzerinde özellikle gübreleme konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümümüzce ayrıca Sosyal sorumluluk projeleri (Toprak Bilim Okulu vb.) yürütülmekte olup devam etmektedir. Tübitak-Uzay Bİlimleri alanında işbirliği çerçevesinde uzaktan algılamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bölümümüz, laboratuvar akreditasyon çalışmalarına başlamış, alt yapı ve eğitim çalışmaları devam etmektedir. Böylelikle topluma yönelik daha güvenilir sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Gelecekte yukarıda belirtmiş olduğumuz faaliyetlerin devamı öngörülmektedir.