VİZYONUMUZ

 • Bölüm performansının akademik performansını artırmak için yeni stratejiler geliştirmek
 • Ulusal bilim kuruluşları tarafından desteklenen projelerden, lisans ve lisansüstü öğrenciler için gelir kaynağı oluşturmak
 • Bilimsel kurslar, seminerler, kongreler vb. organizasyonlar düzenleyerek anabilim dallarımızın sosyal bağlarını iyileştirmek
 • Avrupa birliği projeleri vb. uluslararası çalışmalarla yurtdışı bilgi akışını sağlamak ve akademik personel değişimini teşvik etmek

 

MİSYONUMUZ

 • Toprak bilimi ve bitki besleme alanında güncel eğitim materyallerinin teminini sağlamak
 • Çeşitli ödevler ve projelerle, toprakla ilgili problemlerin bilimsel çözümlerini öğrencilere aktarmak ve onları analitik düşünmeye sevk etmek
 • Öğrencilere ulusal kaynaklı projelerde yer vererek gelişimlerini sağlamak
 • Erasmus vb. uluslararası öğrenci değişim programlarıyla öğrencileri yurt dışına eğitim-öğretim amacıyla göndermek
 • Daha dinamik bir akademik personel kadrosu için stratejiler geliştirilmesi
 • Bölümümüzü daha cazibeli hale getirecek yöntemlerin geliştirilmesi
 • Öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlemek